2016. februári szolgálati beszámoló

2016. februári szolgálati beszámoló

 

Febr. 1-18. és 29. Szolnok

Az eddigi beszámolókban már említett szolnoki gyülekezetmegújító látogatásaim ebben a hónapban is folytatódtak. Különös öröm számomra látni a vezetők készségét a szeretetkapcsolatok építésében, és az új célok egységes megfogalmazásában.

 

Febr. 3. Budapesti és Pest környéki pásztorkör

Minden hónap első szerdáján reggel 6-kor összejövünk azért, hogy építsük az egymással való kapcsolatunkat és imádkozzunk az eklézsiáért, gyülekezeteinkért és városunkért. Ezen az alkalmon kiértékeltük a 21 napos ima- és böjti alkalmunkat. Szeretnénk a jövőben tanulni a hibáinkból, és év közben is szeretnénk folytatni azt a törekvésünket, hogy hatással legyünk a környezetünkre az evangéliummal. Elhatároztuk azt is, hogy a következő 21 napos böjtre már eleve úgy készülünk, hogy a fiataloknak sokkal nagyobb teret kívánunk adni a szolgálatokban és a szervezésben.

 

Febr. 3. Pilisvörösvár

Délután Hubácska Attiláékkal találkoztam, akik ebédre láttak vendégül egy másik házaspárral együtt. Őszintén beszélgettünk azokról a lehetőségekről, amelyek előttünk állnak, hogy Pilisvörösváron is tudjuk a missziót kibontakoztatni. Valószínűleg egy Alfa kurzust indítunk el, amelyre szeretnénk meghívni a hívő testvérek által elérhető embereket.

 

Febr. 4. Kiskőrös

Sándor Kareszt és feleségét, Annát látogattam meg. Náluk már nagyon régen jártam. Családilag számos kihívást kaptak, amelyeket igyekeztek Istentől kért erővel jól feldolgozni. A gyülekezeti életben jelenleg csendesebb időszakot élnek meg, de csodáltam a hűségüket és hitüket, amellyel benne állnak a szolgálatban. Hiszem, hogy az Úr megjutalmazza kitartásukat, és előbb-utóbb lendületet kap a gyülekezet növekedése.

 

Febr. 5. Élő Ige (ifjúsági alkalom)

Nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy az Élő Ige Gyülekezet fiataljai vendégszolgálatra hívtak maguk közé. Nagy érdeklődést mutattak azokkal a látásokkal kapcsolatosan, amiket a szívemben hordozok a gyülekezetek tagjainak mozgósításával, illetve az idősebb és fiatalabb generáció stafétaváltásával kapcsolatosan. Nagyon eleven beszélgetés kerekedett ki az alkalom végére, és különösen megható volt számomra, amikor körbevettek, hogy megáldjanak a szolgálatomban. Ez az áldó imádság egy nagy folyammá lett, úgyhogy a végén elég nehezen tudtam felállni elgémberedett térdeimről.

 

Febr. 17. Kontakt Rádió

Délután a Kontakt Rádióba voltam hivatalos, ahova Kádár Miklós, a Belvárosi Gyülekezet egyik tagja hívott meg. Ez egy evangéliumi üzenetet közvetítő, 24 órában sugárzó rádió, budapesti lefedettséggel. Egy sorozat részeként többórányi felvételt készítettek velem, amelyben beszélhettem látásaimról, az Úrral való kapcsolatom alakulásáról, a szolgálataimról és a terveimről.

A nap másik részében Pomázi Barnabásnál jártunk feleségemmel, meglátogatva az öt főből álló családjukat. Barnabás a Baptista Teológiára jár, de már hosszabb ideje mentorálom őt, és most végre feleségével és 3 kisgyermekével is megismerkedhettem. Feleségemmel együtt beszéltünk a szolgáló életünkről, annak megvívott harcairól és tapasztalatainkról. Az éppen ügyeletes nehézségeikben bátorítottuk és tanácsoltuk őket, hogy jó döntéseket hozzanak.

 

Febr. 19. Pataky Albert

Délután otthonunkban vendégül láttuk Pataki Albert testvért (a Magyarországi Pünkösdi Egyház elnökét) feleségével együtt. Baráti, testvéri tartalmú beszélgetést terveztünk elsősorban, és nem az egyházi és gyülekezeti dolgokat akartuk első helyre tenni. Jó volt, hogy a feleségeink is beszélhettek az életük és szolgálatuk saját átéléseiről, és mivel Albert is nemrég engedte el pesti gyülekezetét, és adta át a szolgálatot egy ifjabb munkatársának, ennek az elengedésnek az örömeiről és nehézségeiről is volt bőven mit megosztanunk egymással.

 

Febr. 20. Miskolc

Több mint ötvenen voltunk a roma vezető- és gyermekmunkás-képző alkalmon. Másfél év után szinte megkönnyezve láttam, milyen jó változásokon mennek keresztül ezek a testvérek. Az elmúlt év anyagából öten készültek rövid szolgálattal, és örvendezett a szívem, ahogy hallgattam őket, ahogyan magukévá tették az Ige szavait, és jó volt hallani arról, hogyan épült be az életükbe, a családi és gyülekezeti gyakorlatba.

Az egész napos alkalmak végén mindig hagyunk időt arra, hogy az előadás anyagait átbeszéljük és megpróbáljuk azt a gyakorlatba átültetni. Ezen a napon a vezető konfliktushelyzetben való helytállása, illetve a megbocsátás témaköre adott bőséges mondanivalót a testvéreknek.

Ezen a napon az ózdi pásztor, Tugyi János testvér mondta el azt, hogy Arlón is elindult egy új gyülekezeti munka. Különös a háttere ennek a missziómunkának. Egy férfi családi életének kudarca miatt öngyilkosságot kísérelt meg azzal, hogy több deciliter hűtőfolyadékot ivott meg, amitől életveszélyes állapotba került. A kórházban több életmentő beavatkozás ellenére meghalt. A feleségének kiállították a halotti bizonyítványt, de az életfunkciókat működtető gépről nem kapcsolták le. Az élet legkisebb jele nélkül telt el tíz nap, amikor váratlanul visszatért belé az élet. Ez az ember ma már arlói otthonában épül, ahol feleségével együtt befogadták a szívükbe az Úr Jézust és készek arra, hogy a házuknál rendszeres Istentiszteletek tartsanak.  

 

Febr. 21. Nagyvárad

A nagyváradi Győzelem Gyülekezetben körzeti napot tartottak, ahová a gyülekezethez tartozó közösségeknek elsősorban a vezetőit hívták meg (Érmihályfalva, Bogyoszló, Székelyhíd, Margita, Monospetri, Nagyszalonta).

Két alkalmat tartottunk, délelőtt és délután. Célom az volt, hogy bátorítsam a gyülekezetek tagjait és vezetőit. A híres erdélyi töltött káposztás ebéd után a szünetben sorra ültem le a gyülekezetek vezetőivel, hogy az aktuális kérdéseikről kicsit beszélgessünk, és tanácsolni tudjam őket. Mivel az egész körzet elfogadott szellemi atyjának, ezért igényelték, hogy a délutáni alkalom után áldjam meg, és prófétai szóval is bátorítsam őket. Az Istentiszteletet követően egy félreeső helyen „irodát nyitottam”, és mindenkiért imádkoztam, aki pedig tanácsot kért, azokat az Ige alapján igyekeztem útbaigazítani. Szokás szerint az imaházat zárókkal hagytam el az épületet. Hazaindulás előtt eleget tettünk egy vállalkozó testvér meghívásának, hogy egy közeli étteremben még vacsorázzunk meg. Ez egy patinás régi épület, amelynek bejárat melletti egyik oldalán magyarul ez a felirat volt meghagyva: „gyógyszertár” - a szemben levő ajtón pedig: „kórház”. Mi a kórház részbe mentünk. Vacsora után teljesen megváltozott a kórházi kosztról kialakult korábbi véleményem.

 

Febr. 22. Jászberény

A jászberényi gyülekezet vezetősége új felállásban működik a jövőben. A 3 tagú presbitérium mellett 4 diakóniai szolgáló segíti a munkát.

Sisa Attila szolgálatát Mogyorósi Zoltán és Galcsik Attila segíti a presbitériumban. Bár mindhármukkal találkoztam, de ezt a délutánt Galcsik Attilával töltöttem. Neki pásztori ajándékot adott az Úr, és ezzel kapcsolatosan egy missziómunkát kezdett egy roma családnál Jásztelken, amiben tanácsoltam, segítettem őt. Úgy terveztük, hogy estére Jásztelekre megyünk át, ahol ez a család él, de sajnos ezt a tervünket egy gyászeset áthúzta. Ez lehetőséget adott arra, hogy a gyülekezet egyik tagját, Teca mamát látogassuk meg, akit sokan ismernek buzgóságáról, hogy tolószékében nagy lelkesedéssel ragadta meg korábban is az igei üzeneteket. Néhány hónapja visszaköltözött Jászberénybe, és olyan helyen lakik havi bérletben, ahol az udvarban több család él együtt. Teca mama életét nagyon megáldotta az Úr ezen a helyen, mert az udvarban élők között szabályos ébredés ment végbe. Szinte minden este alkalmak vannak az ő lakrészében, ahol az Úr erős jelenlétét élik át, és ahol Teca mama megtapasztalja azt, hogy Isten milyen csodálatos módon használja az életét és a szolgálatait. A korábban önmagával, nyomorúságával sokat foglalkozó testvérnőből, miután mások életében levő nyomorúságok megváltoztatására szánta idejét és figyelmét, egy örvendező, hálaadó, a gyülekezetét támogató embert formált az Úr, aki teljes időben a Palánta Misszió telefonos szolgálatát is végzi.

 

Febr. 25. Pax Tv

Most először együtt szolgáltunk Paullal a szolgálat átadás-átvétel témakörében. A kétszer egyórás riport kapcsán jó szellemi összhangban tudtunk beszélni arról, hogyan éltük meg a közel két és fél évet ebből a szempontból. Őszintén tudtunk beszélni egymásról, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos saját harcainkról. Bár a nézettségi szintet lecsökkentette, hogy sok háztartásban jelenleg nem fogható a Pax Tv, mégis meglepő módon sok visszajelzés érkezett arról, hogy sokan látták az adást. Külön és együtt is nagyon sok bátorítást kaptunk a nézőktől.

 

Febr. 26. Romamissziós vezetői találkozó

Este 6 órakor fogadtuk az emeleti társalgó helyiségben az Agapé Közösséghez tartozó több mint 20 fős romamissziós vezetői csapatot. Őszintén beszéltünk a romamisszió kihívásairól, és arról, hogy milyen új alapokra szeretnénk helyezni ezt a munkát. Az érzelmi átélésekről szeretnénk a hangsúlyt áttenni a tanítványképzésre, a gyülekezet-vezetői és gyermekmunkás képzésekre. Beszéltünk arról is, hogy ennek a missziónak az anyagi hátterét hogyan tudnánk biztosítani. A roma gyülekezetekben hangsúlyt akarunk helyezni az adakozási lelkület és készség növekedésére, illetve arra, hogy pályázatokon keresztül milyen lehetőségeket tudnánk megragadni közösen.

 

Febr. 28. Veresegyháza

Feleségemmel és menyünkkel, Felice-szel együtt látogattunk el első ízben a megalakuló Veresegyházi Új Tömlő Agapé Gyülekezetbe. Nagy Sándor építési vállalkozó és családja köré épül jelenleg a gyülekezet. Most is megerősödött bennem, milyen nagyszerű, amikor egy családfő gyermekei is az Urat követik, és Őt szolgálják, és ez milyen nagy egységben és tiszteletben tud működni. A családból tevődött ki a dicsőítő csapat. A család egyik tagja, Nagy Gergő elvégezte a Baptista Teológiát, és a családtagok nagy szeretettel pásztorként emlegetik őt, ezzel is bátorítva a szolgálatának ilyen jellegű kibontakozását.

Kérésemre ő is szolgált, mert szerettem volna saját magam is érzékelni az ajándékát és elhivatottságát. Örültem annak, amit láttam és hallottam, és hiszem, hogy ebben az új felállásban a Szentlélek szabadsága által valóban kibontakozik szolgálati ajándéka. Kb. húsz-huszonöten voltunk együtt, és az alkalom végén jó lehetőség adódott a beszélgetésekre, egymás jobb megismerésére, és a vezetői csapat tanácsolására.

 

Febr. 29. Royal Rangers

Délelőtt meglátogattam Papp Kálmán testvért otthonában, hogy a Royal Rangers munkáról, és annak missziós lehetőségeiről beszélgessünk. Mivel ő is átadta ezt a szolgálatot a pestszentlőrinci gyülekezetben, így megbeszéltük, hogyan tudjuk összehangoltan támogatni a jelenlegi RR, illetve gyülekezeti vezetést. Arról is beszéltünk, hogy az Agapé Közösségekben megkeressük annak a lehetőségét, hogy minél több gyülekezetben indulhasson el ez az ifjúsági munka. Tervbe vettük azt is, hogy megcélozzuk a Havanna lakótelepet, ahonnan hitünk alapján RR foglalkozásra jelentkező gyerekeket, és a foglalkozások vezetéséhez szülőket is toboroznánk.

 

Szolgálat vállalkozók felé

Egy vidéki nagyvárosban élő vállalkozó feleségét egy évvel ezelőtt merítettem be, és egy évre rá a férjében is megérett a szándék, hogy teljesen kitisztázza az életét és vállalkozását. Nagyszerű volt látni azt, hogy a Szentlélek milyen erőteljesen munkálkodik benne, és leplezi le azokat a dolgokat, amelyek nem kedvesek az Úr előtt. A városában általa működtetett egészségügyi központból kitette az okkult gyógyítókat, boszorkányokat és jósokat, és az általuk használt előadóteremben rendszeresen ima- és dicsőítő alkalmak indultak a városért.

 

Ebben a hónapban meglátogattam Ficsor Árpi vállalkozót is, a Pestszentlőrinci Gyülekezet tagját. Már a svájci utam előtt is, de azóta különösen érdekel vállalkozásának alakulása, ahol már nemcsak a tehenészet, hanem a sajtgyártás is elindult. Bátorítottam a terveiben, az új látásainak kibontakoztatásában, és az isteni prioritások helyes megtartásában. Büszke vagyok arra, hogy egyre sikeresebb vállalkozásában teljes természetességgel vállalja fel Isten áldásának és vezetésének szükségességét.

Megosztás:

0 Komment

Hozzászólok