Átitatódva

Azzal vagyok leginkább átitatva, amit én így nevezek, hogy „mozgalom”. Egy ideje a szívemen van az a gondolat, hogy az Úr szeretné Magyarországon is beindítani az evangélium mozgalmát. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetek tagjai aktivizálódnak az evangélium terjesztésében és a döntésre jutott emberek tanítványozásában. Erre én már több mint egy éve azt a bibliai módot látom a legalkalmasabbnak, amit Jézus is gyakoroltatott a tanítványaival. A Lukács evangélium 10. fejezete beszél arról, hogy a 72 tanítványt hogyan küldte el Jézus. Olyan falvakba és városokba mentek a tanítványok, ahova Jézus menni szándékozott. Ezek között voltak olyanok, ahol már voltak az evangélium befogadására kész emberek, és voltak olyanok, ahol még nem értek meg erre a szívek. Jézus menni akar minden terepre, de vannak, amelyek már jobban elő vannak készítve, és vannak, amelyek még nem. A kiküldött tanítványok olyan emberekkel foglalkoztak, akiket az Úrjézus a „békesség fiainak” nevez. Ezek azok az emberek, akik már megérettek az evangélium hírnökeinek és az általuk hirdetett evangéliumnak a befogadására. Jézus felszabadította a tanítványait, hogy azokkal ne foglalkozzanak behatóbban, akik erre jelenleg nem alkalmasak.

Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy ez egy bibliai modell, amit nekünk is fel kell fedeznünk. Ehhez párosul az a felfedező bibliatanulmányozó módszer, amely a békesség fiaival úgy foglalkozik bibliai történetekkel, hogy annak tanítója maga a Szentlélek.

A szívemben az van, hogy ez a békesség fiak keresése és a velük való felfedező bibliatanulmányozós foglalkozás alkalmas lehet arra, hogy megmozgassa a gyülekezetek tagjait, és az evangélium terjedése szempontjából egy igazi mozgalmat hozzon létre. Amikor tehát válaszolnom kellett az Úrnak, hogy mi az, amivel már egy éve átitatódtam, és amivel folyamatosan foglalkozom, akkor ezt kellett megértenem, hogy ez az az üzenet, amit vinnem kell minden gyülekezetnek.

A békesség fiai

Isten be akarja vezetni az általános mozgósítást az egyházban, a gyülekezetek és az egyének életében. Meggyőződésem szerint Isten hadat üzen a fogyasztói kereszténységnek, és megmozdít bennünket. Olyan mozgást hoz létre, amelyben kimozdítja az egyházat és az Ő népét a befelé forduló, egymásra nézegető, befogadói pozícióból. Isten célja, hogy mindannyian megtaláljuk azokat az embereket, akiket Ő ránk bízott.

Hidd el, hogy Isten rád is számít, a te környezetedben is vannak olyan emberek, akik rád várnak!  A Lukács 10-ben olvassuk, hogy az Úr Jézus kiküldte a 72 tanítványt azzal a céllal, hogy keressék meg a békesség embereit, és ha megtalálták, maradjanak náluk, foglalkozzanak velük. Minden embernek hirdessék az evangéliumot, de azokat hagyják, akik nem fogadóképesek, nem fogadókészek. Bátorodjék a szíved arra, hogy merd elengedni azokat, akiket pillanatnyilag nem érdekel az evangélium! Azokra koncentrálj, akikben van nyitottság az evangéliumra, Jézus Krisztusra - és talán a te személyedre is!

Egy testvér elmesélt egy esetet, abból az időből, amikor még az utcára járt vízért a sarki kúthoz. Fogta a kannáját, a csap alá helyezte, eresztette a vizet, aztán amikor úgy gondolta, hogy megtelt, felemelte, de üres volt. Ez hogy történhetett? A kanna a csap alatt volt. A víz folyt. Akkor? Nem vette le a kanna kupakját!  Mit üzen az Úr Jézus? Hagyd ott a „kupakos” embereket! Keresd azokat, akik fogadókészek! Hidd el, hogy körülötted is van olyan békesség fia-lánya, akinek kész a szíve, és várja, hogy valaki foglalkozni kezdjen vele, és tanítványozza.

Ismeritek az Úr Jézus evangéliumi parancsát - amit annyit emlegetnek, amiről annyiszor beszélnek az evangéliumi gyülekezetekben -, de azt látom, hogy az egyház nem tanítványoz, márpedig Jézus ezt hagyta meg. Jézus nem azt kérte, hogy hívd a gyülibe az embereket - a legtöbb kereszténynek ez a misszió: „gyere a gyülibe!”.  Ez rendben van, szeretsz a gyülibe járni, és ezért meghívsz másokat is. De nem a „gyülibe-hívás” a misszió, nem a befogadó ima elmondatása a feladat, - természetesen ez is jó és szükséges -, de mit mond Jézus? „Tegyél tanítványokká!” Elmondhatja-e valaki közületek, hogy van olyan tanítványa, akit Jézushoz vezetett, akit felépít, aki aktív kereszténnyé lett, és esetleg már el is lehetett engedni? Kinek van ilyen tanítványa?

A misszióparancs erről szól! Nagyon jó dolog együtt dicsérni az Urat, adakozni, gyülibe járni, de Jézus ezt hagyta meg: „Tegyetek tanítványokká minden népeket!”.

Emberek! Mikor kezdjük el? Mikor fogunk hozzá? Ez a keresztények feladata, erre vagyunk elhívva! Jó, hogy embereket Jézushoz vezetsz, jó, hogy bemerítkeznek, elkezdenek gyülibe járni. De nem ez a csúcs! Jézus ezt kérte: „Tedd tanítvánnyá!” Tanítvány pedig az, aki maga is képes másokat tanítvánnyá tenni. Ennek egy módját kezdtük el: Keressük a békesség emberét. Azokkal, akiket így magunk köré gyűjtöttünk, Felfedező Bibliatanulmányozó sorozatot indítunk, ahol nem mi tanítunk, hanem engedjük, hogy az Ige, a Szentlélek tanítson és építsen.

Beszélgettem egy nyugdíjas testvérnővel, aki felépített egy csoportot, öt tanítványa van. Jó hallani, amint elsorolja, hogy micsoda változások mentek végre emberekben. Elmondta, hogy nehéz volt megtanulnia, hogy ne ő tanítson, hanem engedje, hogy az Ige és a Szentlélek építsen, de látta, hogyan bontja ki az Igét a Szentlélek. Csak jelen kell lenni, bábáskodni, és a Szentlélek meg az Ige elvégez egy csomó dolgot.

Szeretnék minél több testvért felkészíteni erre a szolgálatra. Jézus hamarosan visszajön, és azt akarja, hogy a tanítványok a fogyasztói kereszténységből továbbadói keresztényekké váljanak. Jézus ebben a munkában akar látni bennünket.

Hadat üzenünk a fogyasztói kereszténységnek, és átengedjük a terepet a missziónak: visszük az evangéliumot és embereket építünk föl.

Ebben a tanítványozásban három lényeges dolgot tanulunk meg:

1. Legyünk személyes kapcsolatban az Úrral, halljuk meg az Úr szavát!

2. Engedelmeskedjünk annak, amit Isten mond!

3. Keressük a békesség emberét és tegyük tanítvánnyá.

Hiszem azt, hogy nem a nagy evangelizációkon van a hangsúly, hanem a személyes kapcsolatokon. Hidd el, hogy a te életedben is vannak Jézusra nyitott és kész emberek, csak fedezd fel, találd meg őket! Foglalkozz velük a Bibliatanulmányozáson túl is! Beszélgessetek, vitassátok meg a különböző élethelyzeteket, hogy az emberek lássák, hogyan éli az életét egy keresztény!

Nagyon sok embernek kell még megtérni, és tanítvánnyá lenni, tehát: Hajrá, vegyétek komolyan! A missziós parancs a Máté 28-ban erről szól. Jézus mindannyiunkat erre az aktivitásra hív.

Megosztás:

0 Komment