Az „agapé” a Bibliában szereplő görög szó, és a szeretet legmagasabb fokát jelenti. Mindenekelőtt Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetét, de azt a magatartást is, amikor a magunk érdekeit háttérbe szorítva egymás javára törekszünk. Ez a szeretet Pál apostol szerint soha nem múlik el. Ez jelenti a valódi értékét minden cselekedetünknek. Nélküle értelmetlennek és üresnek tűnik az életünk. E honlap célja az, hogy tanúskodjon a minket sokféle módon meglátogató isteni szeretetről, és ezzel bátorítson, erőt adjon, reményt és hitet fakasszon az élet mindennapi küzdelmei között. Aki pedig még nem ismeri, annak segítsen abban, hogy megtalálhassa.