Roma misszió 1

A roma misszióban különösen fontos egy olyan komplex program megvalósítása, amely során az iskolából és társadalomból kieső embereket vissza lehet integrálni az oktatás vagy a munka világába. A cél, hogy képzések és mentorprogramok által a társadalom teljes jogú tagjává váljanak, és képesek legyen tudásuk továbbadására.

Segíteni a változásban

A roma misszióban a hosszú évek alatt nyilvánvalóvá vált, hogy vannak olyan dolgok, amiken változtatni kell. Több vezetővel közösen gyűjtöttük össze a főbb problémás gócokat, amikből néhányat kiemelek a teljesség igénye nélkül: szegénység, reménytelenség, igénytelenség, munkanélküliség, iskolázatlanság, büszkeség, türelmetlenség, kitörési remény hiánya, jó példák hiánya, elutasítottság, csak a mának élés, céltalanság, előre gondolkodás hiánya, betegségekkel szembeni ellenállóképesség hiánya, érzelmi stabilitás hiánya. Folyamatos fajgyűlölet veszi őket körül, ami erőteljes elutasítottsági problémát idéz elő.
Ezenkívül a bennük lévő szellemi érzékenységnek és zenei készségnek is meg kell találni az Isten szerinti kiaknázását.

Egyértelmű, hogy a romaság felzárkóztatása csak akkor jöhet létre, ha a szívük és gondolkodásuk megváltozik. A gyülekezetekbe bekerülő romákat a döntésük után tanítványozni kell! Meg kell találnunk a legjobb módot arra, hogy hogyan tudjuk segíteni őket abban, hogy a bűneikből megszabaduljanak, megváltozzon a jellemük, a szellemi dolgokhoz és a mindennapi élethez való viszonyulásuk, hogy beépüljenek a gyülekezetbe, hogy ezáltal vasárnapi fogyasztó kereszténységből a továbbadó kereszténységbe léphessenek át.

Vezetők képzése

A másik fontos terület a vezetők képzése. Fontosnak tartjuk, hogy szolgálatba állítsunk olyan roma testvéreket, akik egyrészt ismeretben, másrészt a szívükben és szellemi dolgokban is felépített emberek. Ehhez kapcsolódik az a képzési rész is, hogy a gyermekekkel bölcsen foglalkozni tudó szolgálókat is neveljünk.

Egy hosszabb képzési rendszerben gondolkoztunk. Minden hónapban egy egész szombati napot töltünk együtt, és a két alkalom közötti időszakra olyan anyagot adunk kézbe, amivel folyamatosan foglalkozhatnak és feladatokat oldhatnak meg. Ezen kívül egy évben 2-3 hosszú hétvégét is együtt töltünk, ahol egy elvonulás keretében az időt még jobban ki tudjuk használni.

Áttekintettük azt is, hogy milyen anyagot adjunk le a két év alatt, mert nem csupán ismereteket akarunk átadni a testvéreknek, hanem azt szeretnénk, ha a gondolkodásuk, a gyakorlati életük is formálódna a képzési idő alatt. Tanítunk magáról a Bibliáról, valamint a Keresztény Életvitel tananyagot és a Felfedező Bibliatanulmányozási programot is tanulmányozzuk.

A legnagyobb meglepetés itt ért engem. Ennek az evangelizáló- és tanítványozó módszernek óriási sikere volt, és nagy remény is támadt a szívemben, hogy ez nemcsak a muszlimok között tud a megsokszorozódásnak eszköze lenni, hanem a romaság körében is. Ez segíthet abban, hogy aktiválódjanak a gyülekezet tagjai, hogy mindenki megláthassa a környezetében élő békesség emberét, akivel ha foglakozást indít, akkor Jézushoz vezetheti, tanítványozhatja, és aktiválhatja a misszió munkában. Ezáltal új gyülekezetek jöhetnek létre, amelyek lehet, hogy különböznek a hagyományosan plántált gyülekezetektől, de ezekben mégis megtért, tanítványságra jutott és továbbadásra kész emberek lennének. Nagy áldást jelenthetne Isten királyságában, ha sok ilyen kisebb vagy nagyobb közösség indulhatna el.

A képzési alkalmakat mindig kiértékeléssel zárjuk, ami minden várakozást felülmúlt, amikor a roma testvérek beszámoltak arról, hogy milyen áldást nyertek a gyakorlati életükre, valamint a családjukhoz, az anyagi javakhoz, vagy a prioritásokhoz való viszonyulásuk tekintetében. A szolgálói csapatunknak nagy elégtételt jelentett a képzéssel kapcsolatos visszhang. Ugyanígy a gyermekmunkában szolgálatot vállaló testvérek képzése is sikeresen folyik.

Megosztás:

0 Komment