Az Agapé Gyülekezetek Közösségének Adatvédelmi Tájékoztatója

 Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) az Agapé Gyülekezetek Közössége (székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18., a továbbiakban: „Közösség”) adatvédelmi rendelkezéseit tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban.

A Közösség számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért a Közösség a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési tevékenységéről.

 1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása

Amennyiben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, a Közösség e személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás céljából fogja felhasználni.

 1. Adatkezelő

Az adatkezelő: Agapé Gyülekezetek Közössége

székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18.

Adószám: 19347961-1-43

A Közösség vezetője: Perjesi István

Telefonszám: +36 1 603-1819

E-mail cím:

Honlap: www.agapegyulekezet.hu

Adatkezelésért felelős személy: Varga Tünde Magdolna

 1. Az érintett személyes adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a Közösség kapcsolatot tarthasson a honlapján feliratkozókkal, rendezvények regisztrációja során a rendezvénnyel kapcsolatos információkat küldhessen.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 1. Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat a Közösség a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 1. A személyes adatok címzettjei:

A Közösség

 1. Érintett jogai

Ön jogosult a kapcsolattartáshoz adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonni az alábbi linkre való kattintással. A leiratkozás linkje minden egyes levélben is hozzáférhető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:

 1. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;
  II. A Közösség által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;

III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;

 1. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a Közösség;
 2. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek;
 3. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon az Közösséghez, vagy annak adatkezelésért felelős személyéhez, a fenti 2. pontban megjelölt elérhetőségeken. A Közösség a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: , honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Közösség jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

 1. Egyebek

Ha a Közösség a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.

A Közösség részletes adatvédelmi szabályzata megismerhető a székhelyén, további információ kérhető a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

 1. Online fizetés

Tudomásul veszem, hogy a(z) Agapé Gyülekezetek Közössége (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18.) adatkezelő által a(z) https://agapegyulekezet.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff