Hogyan adhatok?

adakozás

Elektronikus úton

Ha van ügyfélkapu regisztrációja, akkor a eszja.nav.gov.hu oldalon akár már most is rendelkezhet az egyházi 1%-ról, az adóbevallásától függetlenül.

Nyomtatott formában külön

Kitöltött papír nyomtatványon is tud rendelkezni az egyházi 1%-áról!

adakozás

Nyomtatott formában adóbevallásával együtt

Egyházak számára felajánlható egy százalék résznél az „Agapé Gyülekezetek Közössége” név és a „2130” technikai szám megadásával.

Pozitív céljaink

család

Család

Kiemelt figyelmet fordítunk a családokra is és ezen belül a házaspárokra is. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek számára is fontos egészséges, szerető közeg csak akkor jöhet létre, ha a házaspárok között egymás iránti szeretet és tisztelet van jelen.

A minél kiegyensúlyozottabb családok létrejöttének érdekében közösségünk tanácsadást biztosít és különböző konferenciák szervez házaspárok számára.

élelmiszerosztás

Élelmiszerosztás

A lelki mellett a kézzel fogható, fizikai segítség is hasonlóan fontos, így évről évre több alkalommal is szervezünk élelmiszerosztást, ahol az erre rászorultakat látjuk el alapvető élelmiszerekkel.

Karácsony alkalmával, 60 fő önkéntessége mellett több, mint 4 tonna élelmiszert tudtunk eljuttatni több, mint 1000 szükségben lévő számára. Az Élelmiszerbank Egyesülettel közreműködve pedig hetente kétszer szintén élelmiszer kerül szétosztásra.

Roma misszió

A roma misszióban egy komplex program megvalósítására törekszünk, amely során az iskolából kieső és társadalomban perifériára szorult embereket vissza lehet integrálni az oktatás vagy éppen a munka világába. A képzések és mentorprogramok célja az, hogy a társadalom teljes jogú tagjai lehessenek és tudásuk továbbadására is képesek legyenek.

Meggyőződésünk, hogy a romák integrálódásának központi eleme az evangélium átformáló ereje, ezért a szolgálat középpontjába a lelki missziómunkát helyeztük. A megfogalmazott célok elérésére irányuló alprogramjaink a mentor program, vezetők képzése, karitatív szolgálat.

Szolgáló tábor

Szolgáló tábor

Szolgáló programunkat kettős cél vezérli.

Egyfelől minden nyáron egy hét erejéig egy adott településen élők házkörüli feladatait, mint festés, fűnyírás, favágás átvállaljuk és elvégezzük helyettük.

Másfelől a tábor jó lehetőséget biztosít, hogy a résztvevőkben az önkéntes munkán keresztül növekedjen az embertársaik irányába való felelősségérzet.

Börtönmisszió

Börtönmisszió

Szívünkön viseljük azon emberek sorsát is, akik életük folyamán egy rossz döntésük következtében kénytelenek voltak börtönbe vonulni. Fontosnak érezzük, hogy látogatásaink során Isten rájuk is érvényes feltétel nélküli szeretetét megtapasztalják.

A rabok családjaiban felmerülő szükségek betöltését is lehetőségeinkhez mérten ellátjuk, többek között élelmiszeradomány formájában. Szabadulásuk után pedig lehetőséget biztosítunk számukra közösségeinkhez való csatlakozáshoz.

Ifjúsági misszió

Ifjúsági misszió

A fiatal generáció felnövekedése kiemelt szerepet kap közösségünk életében. Célunk, hogy segítve őket hitük megerősödésében kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak és társadalmunk javát szolgálják. Ezen célok eléréséért táborokat és egész évben elérhető ifjúsági alkalmakat tartunk.

Erre költöttünk 10 év alatt

400

háztartásban segítettünk a szolgáló táborok ideje alatt

50

tonna élelmiszert osztottunk szét több száz önkéntes segítségével

3700

szükségben lévő számára nyújtottunk segítséget gyülekezeteinkben

Még ennyi ideig teheted meg a felajánlást:

0Days0Hours0Minutes0Seconds

Agapé Gyülekezetek Közössége
Technikai szám: 2130