Közösség bemutatása

Az Agapé Gyülekezet a Magyarországi Baptista Egyház berkein belül jött létre. 1998-tól karizmatikus irányba fordult, és a törvény adta jogi lehetőséggel élve a gyülekezet 1995-ben saját nevet választva önállósult. 1995. aug. 28-án a bíróság önálló egyházként jegyezte be Agapé Gyülekezet néven.

Az egyházi státuszunktól a 2012. évi egyházi törtvény megfosztott, és vallási tevékenységet végző egyesületté minősített át. 10 évvel később (2022 végén) visszakaptuk az egyházi besorolásunkat és Nyilvántartásba vett egyház lett a jogi státuszunk.  A besorolásaink változása azonban, nem változtatott semmit a közösségünk Istentől kapott elhívásán. A Szentírást tartjuk életünk és szolgálatunk zsinórmértékének.

Azért választottuk az Agapé nevet a közösségünknek, mert ez a szó a Bibliában Isten feltétel nélküli szeretetét jelenti. Ezt a szeretetet kívánjuk megélni a közösségeink keretein belül és azon kívül is, az élet mindennapi területein.

Minden lehetséges módon munkáljuk és erősítjük az országon belül és nemzetközi viszonylatban is a keresztény egyházak és gyülekezetek közötti élő kapcsolatokat.

agapé logó

Közösségünk tevőlegesen igyekszik részt venni a roma kisebbség gondolkodásának és szívének az evangélium általi megváltoztatásában, mert csak ezen keresztül látjuk lehetségesnek, hogy ez a kisebbség élni tudjon a lehetőségeivel. Életviteli programokkal, a hívők tanítványozásával, és arra alkalmasak vezetői képzésével segítjük őket.

Közösségünk gyülekezetei és annak tagjai minden lehetséges módon igyekeznek hatással lenni az evangéliummal a környezetükre, mert hisszük, hogy ez az, ami az emberek, a családok, a generációk, a társadalom és a politikai élet Isten szerinti alakulását munkálja.

Elhívást hordozunk a határainkon túl élő magyarok felé is, és törekszünk arra, hogy az evangélium változást hozzon az ő életükben is.  Közel 70 településen vannak gyülekezeteink vagy induló misszióállomásaink, 30 településen segítjük a romák közötti missziót. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy városokban vagy falvakban új gyülekezeteket plántáljunk.

Szívügyünknek tartjuk a generációk szívének összekapcsolódását, és azt, hogy együtt munkálkodva segítsük Isten királyságának hatékony kibontakozását.