Nagyváradi Agapé Gyülekezet

A gyülekezetünkről

A Nagyváradi Agapé Gyülekezet látása és elhívása, hogy hatással legyenek környezetükre Isten feltétel nélküli szeretete és az Ő ereje által. Elhívásuk főleg a helyi magyarság felé szól, de szolgálatuk egyik fő eleme, hogy hidakat építsenek gyülekezetek között, és együtt mozduljanak más keresztény közösségekkel. Perjesi Istvánnal és a Magyarországi Agapé Gyülekezetek Hálózatával is így ismerkedtek meg.

A gyülekezet 1993-ban indult, az alapító lelkész házában összejövő imacsoportból, karizmatikus gyülekezetként. Az évek során sokszor tapasztalták a Szent Szellem kiáradását, gyógyító, szabadító erejét, ahogy dicsőítéssel és imádattal jöttek elé.

A Gyülekezet alapvető pillérei közé tartozik az őszinte imádat és dicsőítés, az ima, a közösség Istennel, valamint a folytonos vágy, hogy Isten jelenlétének és erejének megnyilvánulása.

Hangsúlyt fektetnek arra, hogy az emberekben elhelyezett isteni ajándékok felszínre jöjjenek, és egy biztonságos közegben fejlődjenek, hogy így építsék egymást a szolgálat végzésére közösségen belül és kívül. Aktívan részt vesznek tematikus konferenciák szervezésében (női konferenciák, prófétai konferenciák, dicsőítő esték). Hétközben házicsoportokban és imaalkalmon találkoznak, vasárnap délelőtt pedig közös Istentiszteleten gyűlnek össze. Vasárnapi alkalmaik ideje alatt több korcsoportban is gyermekoktatás folyik.