Örömhír Közösség (Orgovány)

Adatlap

Istentiszteletek helye és időpontja

  • 6077 Orgovány, Vörösmarty u. 14.; Istentiszteleti alkalmak vasárnap 9:30 óra; Imaalkalmak (online, változó időpontokban tartják, részetekért érdeklődni lehet a Pásztornál)

A gyülekezetünkről

A közösség alapjait az 1995-ben induló bibliai témájú beszélgetések, életvezetési tanácsadások, imaközösség teremtették meg, az Örömhír Alapítvány helységében. Pár év alatt néhány tucat ember – felnőttek, fiatalok, gyerekek – kezdtek új életet Jézus Krisztussal, és gyakorlatilag létrejött egy kis gyülekezet, amelyet Örömhír Közösségnek neveztek el.

Vasárnap a gyülekezeti alkalmaikon aktuális bibliai üzenetekkel, énekes dicsőítéssel, imaközösséggel építik egymás hitét, és kis csoportokban a hétköznapokon is. Alkalmi filmklubbal és melegedővel is a helyiek szolgálatára állnak.

A Gyülekezet tagjai közül többen alapítói és/vagy aktív munkatársai az Örömhír Alapítványnak (www.oromhiralapitvany.hu), amely egy országos tevékenységet végző, közhasznú, felekezetközi missziós szervezet. Az alapítvány szervezésében és a gyülekezeti tagok aktív munkájával a keresztyén hitet építő felekezetközi konferenciákat tartanak és emellett más előadóknak is helyet adnak. Rendszeresen tartanak kifejezetten gyermekeket megcélzó istentiszteleteket is (Szupergyerkőc Akadémia).

A gyülekezet nem tartozik egyházhoz, jogi hátterét az Örömhír Alapítvány biztosítja, és régóta szoros kapcsolatot ápolnak az Agapé Gyülekezetekkel. Elhívásuk központi célja nem a saját gyülekezetünk építése, hanem a különböző hátterű emberek segítése abban, hogy Istenhez közelebb kerüljenek, egy gyülekezeti közösségbe beépüljenek, akár náluk, akár máshol. Ebből fakadóan gyülekezetnek van egy átjáróház jellege. Van, aki egyszer jön el, isteni érintést kap, és hazamenve megerősíti gyülekezeti kapcsolatát, és van, aki évekig közéjük tartozik, felépül, és úgy megy tovább Isten útján, már önállóan.

A gyülekezet átmenetileg szellemi otthont nyújt azoknak is, akik az alapítvány egyéb szolgáltatásait igénybe véve Orgoványon tartózkodnak. (Lelkigondozásban részt vevők, rekreációra érkezők, Mária Otthonban lakók.)

A gyülekezet vezetői Ficsor Donát és felesége Barbara, akik mellett a gyülekezeti szolgálatokban mások is aktívan részt vesznek.