Új-Élet Szeretet Gyülekezet (Baks)

Adatlap

Istentiszteletek helye és időpontja

  • 6768 Baks, Virág u. 11.; Istentiszteleti alkalmak szombat 13:00 óra; Imaalkalmak (online, változó időpontokban tartják, részetekért érdeklődni lehet a Pásztornál)

A gyülekezetünkről

Az Új-Élet Szeretet Gyülekezet 2003-ban alakult. Háznál jönnek össze a testvérek, korábban 40-50 fő látogatta az alkalmakat, jelenleg kb. 30 fő aktív tagja van a közösségnek.

Erdély – Nagyváradi Agapé Gyülekezet

A gyülekezetünkről

Isten Erdélybe, Nagyváradra helyezett minket, mint magyar ajkú gyülekezet, azzal a látással, hogy hatással legyünk környezetünkre Isten feltétel nélküli szeretete és az Ő ereje által. Elhívásunk főleg a helyi magyarság felé szól, de szolgálatunk egyik fő eleme, hogy hidakat építsünk gyülekezetek között, és együtt mozduljunk más keresztény közösségekkel. Így ismerkedtünk meg Perjesi Istvánnal és a Magyarországi Agapé gyülekezetek hálózatával.

A gyülekezetünk 1993-ban indult, az alapító lelkész házában összejövő imacsoportból, karizmatikus gyülekezetként. Az évek során sokszor tapasztaltuk a Szent Szellem kiáradását, gyógyító, szabadító erejét, ahogy dicsőítéssel és imádattal jöttünk elé.

Gyülekezetünk alapvető pillérei közé tartozik az őszinte imádat és dicsőítés, az ima, a közösség Istennel, valamint a folytonos vágy, hogy Isten jelenléte és ereje megnyilvánuljon közöttünk.

Hangsúlyt fektetünk arra, hogy az emberekben elhelyezett isteni ajándékok felszínre jöjjenek, és egy biztonságos közegben fejlődjenek, hogy így építsük egymást a szolgálat végzésére közösségen belül és kívül. Aktívan részt veszünk tematikus konferenciák szervezésében (női konferenciák, prófétai konferenciák, dicsőítő esték). Hétközben házicsoportokban és az imaalkalmon találkozunk, vasárnap délelőtt pedig közös istentiszteleten gyűlünk össze. Vasárnapi alkalmaink alatt több korcsoportban is gyermekoktatás folyik.

Ha Nagyváradon jártok, keressetek fel bennünket, szeretettel várunk!

Isten áldjon!

Nagyváradi Agapé Gyülekezet

Lelkipásztor: Pokorny István